Zoek
Zorg

We maken bij de begeleiding van leerlingen onderscheid tussen de zorg in de eerste, tweede en derde lijn.
Onder eerstelijnszorg verstaan we de reguliere zorg waar alle leerlingen mee te maken hebben. Deze bestaat
uit het signaleren en begeleiden door docenten en mentoren. Bij zorg in de tweede lijn wordt de zorg van interne
deskundigen bedoeld. Deze deskundigen zijn specialisten die een hulptaak hebben, zorg coördineren, analyseren
en de begeleiders in de eerste lijn begeleiden. Externe deskundigen verlenen hulp in de derde lijn.

Om iedereen een duidelijk en overzichtelijk beeld te geven van de ondersteuning binnen het BHC bieden wij deze ondersteuningsplan aan. In het ondersteuningsplan is kort weergegeven wie de hulpverleners zijn, wat hun taken zijn en hoe men bij de hulpverleners terechtkomt. Vaak zal een leerling of ouder via de zorgcoördinator doorverwezen worden. 


BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV