Zoek
Lestijden

Onderbouw (fase 1 en 2):                                                   Bovenbouw (fase 3,4 en 5):

1e les                                       08.30  – 09.20                    1e les                    08.30 – 09.20

2e les                                       09.20  – 10.00                    2e les                   09.30 – 10.00

PAUZE                                      10.00  – 10.15                    PAUZE                  10.00 – 10.15

3e les                                       10.15  – 11.00                     3e les                    10.15– 11.00

4e les                                       11.00  – 12.45                     4e les                   11.00 – 11.45

MIDDAGPAUZE                          11.45  – 12.15                     5e les                      11.45 – 12.30

5e les                                       12.15  – 13.00            MIDDAGPAUZE                 12.30 – 13.00

6e les                                       13.00  – 13.45                    6e les                      13.00 - 13.45

7e les                                       13.45  – 14.30u                   7e les                     13.45 - 14.30 

De lestijden zoals die per klas gaan gelden, zullen aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen worden bekend gemaakt. We steven ernaar om alle klassen om 8.30 uur te laten beginnen en ook elke dag tegelijk te laten eindigen. De laatste les zal nooit later zijn dan het 7e lesuur. 

Zoals in de lestijdenregeling te zien is, hebben alle leerlingen gezamenlijk hun korte pauze;

‘s Morgens om 10.00 uur. Tijdens de middag (lunch-)pauze zijn de leerlingen van de onderbouw en de bovenbouw gesplitst; zij komen dan ná elkaar lunchen.

Dat lunchen in de middagpauze kan, naar keuze, in de aula waar in een rustige sfeer, zittend gegeten kan worden. Ook kan de leerling kiezen voor de VCB-hal waar men in een wat vrijere sfeer, zittend, staand of lopend kan eten.In de aula is een uitgiftebar voor koffie, thee, melk etc. en broodjes of fruit.

BHC-Praktijkonderwijs | Baanderherenweg 2 | 5282 RJ Boxtel | Postbus 141 | 5280 AC Boxtel | Tel. 0411 - 676 924 | info@proboxtel.nl | Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV